Export rozvrhu ze dne 1.2.2017
Kroužky
Export proveden 1.2.2017 aplikací Editor rozvrhu IS/STAG.