Export rozvrhu ze dne 17.2.2017
Kroužky
Export proveden 17.2.2017 aplikací Editor rozvrhu IS/STAG.