Export rozvrhu ze dne 9.2.2018
Kroužky
Export proveden 9.2.2018 aplikací Editor rozvrhu IS/STAG.