Export rozvrhu ze dne 23.2.2018
Předměty
Export proveden 23.2.2018 aplikací Editor rozvrhu IS/STAG.