Export rozvrhu ze dne 19.1.2018
Učitelé
Export proveden 19.1.2018 aplikací Editor rozvrhu IS/STAG.