Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně - Fakulta aplikované informatiky

Návody pro prohlížení rozvrhu prezenčního studia pro letní semestr

Návody pro vyučující:
Jak prohlížet rozvrh vyučujících v IS STAG (*.PDF, 4.2.2016)
Jak prohlížet rozvrh místností v IS STAG (*.PDF, 4.2.2016)
Jak zjistit jaké předzápisové kroužky jsou přiřazeny konkrétní rozvrhové akci, tj. vyučovací hodině v IS STAG (*.PDF, 4.2.2016)
Jak zjistit konkrétní seznam studentů na konkrétní vyučovací hodině a jak si vytvořit docházkový list pro tuto hodinu v IS STAG (*.PDF, 4.2.2016)
Jak poslat hromadný e-mail studentům na konkrétní rozvrhové akci, tj. vyučovací hodině, v IS STAG (*.PDF, 4.2.2016, NOVĚ !!!)