Rozvrh prezenčního studia pro zimní semestr 2018/2019


Rozvrh prezenčního studia FAI UTB ve Zlíně pro nadcházející semestr je zveřejněn v IS STAG, kde je nejaktuálnější. Export ze software Rozvrh naleznete zde (1.10.2018 15:00).

Zápisy a předzápisy se řídí směrnicí děkana RD/06/18.

Pokyny a návod pro předzápisy:
- kroužkový předzápis (PDF soubor) - termín 31.8.-3.9.2018 (přesné časy viz RD/06/18)
- předzápis na předměty (PDF soubor) - termín 14.9.-16.9.2018 (přesné časy viz RD/06/18)
- návody pro prohlížení rozvrhu v IS STAG.


Export rozvrhu z IS STAG


pondělí 1. října 2018, 15:10

Rozvrh obsahuje na jednotlivých vyučovacích hodinách také přiřazené kroužky.
Nejvyšší prioritu má rozvrh v IS STAG, kde se rozvrh aktualizuje průběžně.
Doporučený prohlížeč HTML verze: Safari. U některých prohlížečů je nutné nastavit kódování stránky ručně.

HTML:

Rozvrh vyučujících včetně skupin u hodin: vyučující,
Rozvrh předzápisových kroužků: kroužky,
Rozvrh místností: místnosti,
Rozvrh předmětů: předměty.

PDF:

Rozvrh vyučujících včetně skupin u hodin: vyučující (1239 kB),
Rozvrh předzápisových kroužků: kroužky (418 kB),
Rozvrh místností: místnosti, (406 kB)
Rozvrh předmětů: předměty (1445 kB).

Dislokace prostor

Dislokace budov ve Zlíně, dislokace místností v areálu Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně na adrese Nad stráněmi 4511, Zlín, budova U5: 1. podlaží (JPG soubor), 2. podlaží (JPG soubor), 3. podlaží (JPG soubor).

Interaktivní mapa areálu Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně na Jižních Svazích, Nad stráněmi 4511, Zlín, budova U5

Pro start interaktivní mapy klikněte zde.

Virtuální model v CryEngine 3 Fakulty aplikované informatiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně

Průvodní video k modelu naleznete zde. Virtuální model ke stažení pak naleznete na http://dislokacefai.utb.cz.

Virtuální prohlídka Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně

Pro start virtuální prohlídky klikněte zde.

Starší stránku o rozvrhu naleznete zde.


free website counters