Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně - Fakulta aplikované informatiky

Rozvrh prezenčního studia pro letní semestr 2016/2017

Rozvrh prezenčního studia FAI se nachází v IS STAG.
Kroužky mají předponu L_, např. L_2I1X je kroužek 2I1X. ERASMUS+ má kroužek "E+ FAI", zahraniční studenti jsou pak L_4I1E, L_5I1E.
Rozvrh se průběžně mění, sledujte ho průběžně.

Přejít do IS STAG: zde

Návody pro prohlížení rozvrhu v IS STAG nalezenete zde.


Pokyny a návod k provedení kroužkového předzápisu naleznete zde (PDF soubor, 476 kB, 19.1.2017 18:14).


Export rozvrhu z IS STAG v HTML a PDF


17. února 2017, 13:00

Rozvrh obsahuje na jednotlivých vyučovacích hodinách také přiřazené kroužky.
Nejvyšší prioritu má rozvrh v IS STAG, kde se rozvrh aktualizuje průběžně.
Doporučený prohlížeč HTML verze: Safari. U některých prohlížečů je nutné nastavit kódování stránky ručně.

HTML:

Rozvrh vyučujících včetně skupin u hodin: vyučující,
Rozvrh předzápisových kroužků: kroužky,
Rozvrh místností: místnosti.

PDF:

Rozvrh vyučujících včetně skupin u hodin: vyučující (PDF soubor, 423 kB),
Rozvrh předzápisových kroužků: kroužky (PDF soubor, 385 kB),
Rozvrh místností: místnosti (PDF soubor, 324 kB).


Starší stránku o rozvrhu naleznete zde.