Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně - Fakulta aplikované informatiky


Rozvrh prezenčního studia pro letní semestr 2017/2018

Rozvrh prezenčního studia FAI se nachází v IS STAG.
Kroužky mají zkratky podle oborů a začínají předponou L_, např. kroužek L_2S1X. ERASMUS+ má kroužek "L_E+FAI". Seznam kroužků naleznete zde. (XLSX soubor, 17 kB)

Pokyny a návod pro předzápisy:
- kroužkový předzápis (PDF soubor) - termín 19.1.-22.1.2018
- předzápis na předměty (PDF soubor) - termín 26.1.-28.1.2018
- návody pro prohlížení rozvrhu v IS STAG.

Přejít do IS STAG: zde

Návody pro prohlížení rozvrhu v IS STAG nalezenete zde.

Export rozvrhu z IS STAG


pátek 23. února 2018, 13:00

Rozvrh obsahuje na jednotlivých vyučovacích hodinách také přiřazené kroužky.
Nejvyšší prioritu má rozvrh v IS STAG, kde se rozvrh aktualizuje průběžně.
Doporučený prohlížeč HTML verze: Safari. U některých prohlížečů je nutné nastavit kódování stránky ručně.

HTML:

Rozvrh vyučujících včetně skupin u hodin: vyučující,
Rozvrh předzápisových kroužků: kroužky,
Rozvrh místností: místnosti,
Rozvrh předmětů: předměty.

PDF:

Rozvrh vyučujících včetně skupin u hodin: vyučující (1082 kB),
Rozvrh předzápisových kroužků: kroužky (310 kB),
Rozvrh místností: místnosti, (326 kB)
Rozvrh předmětů: předměty (1239 kB).

Dislokace prostor

Dislokace budov ve Zlíně, dislokace místností v areálu Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně na adrese Nad stráněmi 4511, Zlín, budova U5: 1. podlaží (JPG soubor), 2. podlaží (JPG soubor), 3. podlaží (JPG soubor).

Interaktivní mapa areálu Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně na Jižních Svazích, Nad stráněmi 4511, Zlín, budova U5

Pro start interaktivní mapy klikněte zde.

Virtuální model v CryEngine 3 Fakulty aplikované informatiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně

Průvodní video k modelu naleznete zde. Virtuální model ke stažení pak naleznete na http://dislokacefai.utb.cz.

Virtuální prohlídka Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně

Pro start virtuální prohlídky klikněte zde.

Starší stránku o rozvrhu naleznete zde.


free website counters