Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně - Fakulta aplikované informatiky


Rozvrh prezenčního studia pro zimní semestr 2017/2018

Rozvrh prezenčního studia FAI se nachází v IS STAG.
Kroužky mají zkratky podle oborů, např. kroužek 2I1X. ERASMUS+ má kroužek "E+FAI", zahraniční studenti jsou pak 4I1E, 4B1E, 5I1E.

Přejít do IS STAG: zde

Návody pro prohlížení rozvrhu v IS STAG nalezenete zde.

Pokyny a návod pro:
- elektronický zápis do vyššího ročníku (1 strana, PDF soubor)
- kroužkový předzápis (4 strany, PDF soubor) - termín 8.9.-11.9.2017
- předzápis na předměty (PDF soubor) - termín 15.9.-17.9.2017


Export rozvrhu z IS STAG v HTML a PDF


čtvrtek 10. října 2017, 13:30

Rozvrh obsahuje na jednotlivých vyučovacích hodinách také přiřazené kroužky.
Nejvyšší prioritu má rozvrh v IS STAG, kde se rozvrh aktualizuje průběžně.
Doporučený prohlížeč HTML verze: Safari. U některých prohlížečů je nutné nastavit kódování stránky ručně.

HTML:

Rozvrh vyučujících včetně skupin u hodin: vyučující,
Rozvrh předzápisových kroužků: kroužky,
Rozvrh místností: místnosti,
Rozvrh předmětů: předměty.

PDF:

Rozvrh vyučujících včetně skupin u hodin: vyučující (PDF soubor, 1167 kB),
Rozvrh předzápisových kroužků: kroužky (PDF soubor, 478 kB),
Rozvrh místností: místnosti (PDF soubor, 357 kB),
Rozvrh předmětů: předměty (PDF soubor, 1224 kB).


Export rozvrhu ze software Rozvrh


verze 6, čtvrtek 5. října 2017, 13:15

Export rozvrhu ze software Rozvrh naleznete zde, ale nejvyšší prioritu má rozvrh v IS STAG, kde se upravuje průběžně.

Dislokace prostor

Dislokace budov ve Zlíně (PDF soubor), dislokace místností v areálu Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně na adrese Nad stráněmi 4511, Zlín, budova U5: 1. podlaží (JPG soubor), 2. podlaží (JPG soubor), 3. podlaží (JPG soubor).

Interaktivní mapa areálu Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně na Jižních Svazích, Nad stráněmi 4511, Zlín, budova U5

Pro start interaktivní mapy klikněte zde.

Virtuální model v CryEngine 3 Fakulty aplikované informatiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně

Průvodní video k modelu naleznete zde. Virtuální model ke stažení pak naleznete na http://dislokacefai.utb.cz.

Virtuální prohlídka Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně

Pro start virtuální prohlídky klikněte zde.

Starší stránku o rozvrhu naleznete zde.