Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně - Fakulta aplikované informatiky

Rozvrh prezenčního studia pro letní semestr 2016/2017

Rozvrh prezenčního studia FAI se nachází v IS STAG.
Kroužky mají předponu L_, např. L_2I1X je kroužek 2I1X. ERASMUS+ má kroužek "E+ FAI", zahraniční studenti jsou pak L_4I1E, L_5I1E.

Přejít do IS STAG: zde

Návody pro prohlížení rozvrhu v IS STAG nalezenete zde.


Pokyny a návod k provedení kroužkového předzápisu naleznete zde (PDF soubor, 476 kB, 19.1.2017 18:14).


Export rozvrhu z IS STAG v HTML a PDF


17. února 2017, 13:00

Rozvrh obsahuje na jednotlivých vyučovacích hodinách také přiřazené kroužky.
Nejvyšší prioritu má rozvrh v IS STAG, kde se rozvrh aktualizuje průběžně.
Doporučený prohlížeč HTML verze: Safari. U některých prohlížečů je nutné nastavit kódování stránky ručně.

HTML:

Rozvrh vyučujících včetně skupin u hodin: vyučující,
Rozvrh předzápisových kroužků: kroužky,
Rozvrh místností: místnosti.

PDF:

Rozvrh vyučujících včetně skupin u hodin: vyučující (PDF soubor, 423 kB),
Rozvrh předzápisových kroužků: kroužky (PDF soubor, 385 kB),
Rozvrh místností: místnosti (PDF soubor, 324 kB).


Rozvrh prezenčního studia pro zimní semestr 2016/2017

Kompletní rozvrh naleznete v IS STAG, kde je pravidelně aktualizován. Předzápisové kroužky v IS STAG začínají číslicí 1 až 5, např. 2I1X.

Přejít do IS STAG: zde

Návody pro prohlížení rozvrhu v IS STAG nalezenete zde.

Export rozvrhu z IS STAG pro MS Excel

19. září 2016, 21:00, verze 2 platná od 38. týdne (od 19.9.2016)

kroužky (XLSM soubor, 1 007 kB),
místnosti (XLSM soubor, 912 kB),
vyučující (XLSM soubor, 2 813 kB).

Pro jednodušší výběr listu byl vytvořen v každém souboru první list pojmenovaný jako "Seznam listů" kde kliknutím na odkaz přejdete na příslušný list daného souboru. Makra není nutné povolovat.

Export rozvrhu z IS STAG v HTML a PDF


19. září 2016, 21:00, verze 2 platná od 38. týdne (od 19.9.2016)

Rozvrh obsahuje na jednotlivých vyučovacích hodinách také přiřazené kroužky. Nejvyšší prioritu má rozvrh v IS STAG, kde se rozvrh aktualizuje průběžně. Další verze se předpokládá v pátek 30.9.2016 13:30.

HTML:

Rozvrh vyučujících včetně skupin u hodin: vyučující,
Rozvrh předzápisových kroužků: kroužky,
Rozvrh místností: místnosti.

PDF:

Rozvrh vyučujících včetně skupin u hodin: vyučující (PDF soubor, 1 119 kB),
Rozvrh předzápisových kroužků: kroužky (PDF soubor, 471 kB),
Rozvrh místností: místnosti (PDF soubor, 399 kB).


Změny v rozvrhu

dr. Navrátil Petr, A1ZPT, 1B1X, je nově v pátek 7-9, 52/107,
dr. Navrátil Petr, A1ZPT, 1B3Y, je nově v pátek 13-15, 52/107,
dr. Král Erik, AEOPR, Erasmus+, je nově v pondělí 15-17, 54/305,
dr. Perůtka, A1KSW, 1A1Y, je nově ve středu 12-15, 52/204,
dr. Vránová, A3BAP, 2. roč ITA celý, je nově ve středu 13-17 na 52/206

Rozvrh prezenčního studia pro letní semestr 2015/2016

Kompletní rozvrh naleznete v IS STAG, kde je pravidelně aktualizován. Předzápisové kroužky v IS STAG mají nově předponu L_, např. L_2I1X.

Přejít do IS STAG: zde

Návody pro prohlížení rozvrhu v IS STAG nalezenete zde.

Timetable for Erasmus+ students: here (PDF file, in English).

Export rozvrhu z IS STAG (14.3.2016) pro MS Excel: kroužky (XLSM soubor, 1 055 kB), místnosti (XLSM soubor, 816 kB), vyučující (XLSM soubor, 1 245 kB).
Pro jednodušší výběr listu byl vytvořen v každém souboru první list pojmenovaný jako "Seznam listů" kde kliknutím na odkaz přejdete na příslušný list daného souboru. Makra není nutné povolovat.


Rozvrh zimního semestru akademického roku 2015/2016 a starší naleznete zde.


Dislokace prostor

Pro zobrazení dislokace budov ve Zlíně a interaktivní mapy areálu Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně na Jižních Svazích, Nad stráněmi 4511, Zlín, budova U5, klikněte zde.

Free Counters
Free Counters