Export rozvrhu ze dne 22.9.2017
Kroužky
Export proveden 22.9.2017 aplikací Editor rozvrhu IS/STAG.