Export rozvrhu ze dne 5.10.2017
Učitelé
Export proveden 5.10.2017 aplikací Editor rozvrhu IS/STAG.