Export rozvrhu ze dne 18.9.2017
Učitelé
Export proveden 18.9.2017 aplikací Editor rozvrhu IS/STAG.